gedachten zijn woorden

De macht van woorden

De macht van woorden.

Wat woorden in beweging kunnen zetten zien we momenteel volop in het nieuws. Woorden hebben kracht. Gedachte, bedachte, uitgesproken of geschreven woorden. Het maakt niet uit in welke vorm ze worden gebruikt, woorden zijn nooit zonder effect.

Het eerste en meteen belangrijkste inzicht van “De vier inzichten” van de schrijver Don Miguel Ruiz is: “Wees onberispelijk in je woorden”. (https://www.miguelruiz.com/the-four-agreements)

Hij zegt: “Het woord is niet slechts een klank of een geschreven symbool. Het woord is een macht…. Het woord is het machtigste instrument dat je als mens hebt – het is een magisch instrument.”

Een woord kan opbouwen of vernietigen. Een gebruikt woord is nooit neutraal. Het heeft betekenis, een bedoeling, een lading. En voor degene die het (be-)denkt, uitspreekt of schrijft en voor degene die het hoort, ziet of leest hoeft dat niet overeen te komen. Ben jij je bewust van de woorden die je gebruikt, van hun macht? En hoe je die gebruikt?

 “Onberispelijk”

Woorden kunnen op 2 manieren worden gebruikt: afwijzend en vernietigend of opbouwend en liefdevol. Het begint bij de gedachten die je hebt: over jezelf, over anderen, over omstandigheden en gebeurtenissen. Zijn die gedachten overwegend negatief of overwegend positief? Denk je vanuit angst of kies je voor vertrouwen?

Ons brein zoekt van nature naar dreiging, om ons vervolgens te kunnen beschermen. We zijn daardoor geneigd om eerst het negatieve te zien. Maar vandaag de dag is de bedreiging van ons leven meestal geen dagelijkse werkelijkheid meer. Door je hiervan bewust te zijn krijg je ruimte om jouw negatieve gedachten en overtuigingen, die automatisme zijn geworden, en daarmee jouw negatieve woorden te leren (her)kennen.

Non-verbale communicatie gaat ook over woorden

De woorden die we denken drukken we uit in onze houding en bewegingen. Een afkeurende blik, het optrekken van je wenkbrauwen, een afwimpelend handgebaar, achteloos de schouders optrekken,… Het zijn allemaal uitdrukkingen van onze gedachten, dus van onze woorden. Zijn je gedachten negatief, ontstaan ze vanuit angst? Bij angst ontstaat spanning, ongemak, onrust en een snellere, hoge ademhaling. Ervaar je dat regelmatig in je lijf? Let dan eens op je woorden, op je gedachten. Liefdevolle woorden gaat niet samen met spanning. Liefde ontspant en verzacht.

Afbreken of bijdragen

Wie wil jij zijn? Hoe wil jij je voelen? Wil jij bijdragen of wil jij afbreken? Wil je leven en delen vanuit angst of kies je voor vertrouwen? Juist nu er zoveel verdeeldheid, twijfel en angst lijkt te zijn tussen mensen mogen we onszelf deze vragen stellen. Draagt je kritiek echt bij aan verbetering? Helpt die roddel de omgeving mooier kleuren? Wordt jouw dag beter door interne kritiek? Word je er sterker van? Wordt een ander er sterker van? Positiever? Mooier?

We hebben allemaal de mogelijkheid om onze woorden te kiezen. Woorden hebben macht. Gebruik je macht wijs en zorgvuldig. Aanmoedigen, versterken en motiveren werken beter dan afbreken, bekritiseren en kleiner maken; voor jezelf en voor anderen. Ontspannen, zachtheid en rust voelt beter dan onrust, spanning en verharding.

Ik nodig je uit om je bewust te worden van de lading achter je woorden. Zijn ze gebaseerd op angst of op vertrouwen? Ik gun je gedachten gebaseerd op vertrouwen. Ik gun je woorden vanuit liefde. Geef ze jezelf en anderen. Het is een uitdaging, maar wat hebben we te verliezen? “Wees onberispelijk in je woorden”.

Wil je meer inzicht in de macht van jouw gedachten en woorden en hoe je ze in je voordeel kunt gebruiken? Neem vrijblijvend CONTACT met me op.